Tại Teltonika IoT Group, chúng tôi phát triển các giải pháp Internet of Things vượt trội trên toàn thế giới. Ngày nay, hơn 10 triệu thiết bị IoT đã được kết nối với internet và đang mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong các lĩnh vực Viễn thông, Mạng, Y học từ xa và Sản xuất thiết bị gốc.

Sứ mệnh Các kỹ năng đặc biệt của chúng tôi trong việc trở thành một đối tác nhanh chóng và linh hoạt phản ánh nhu cầu của chúng tôi để được gần gũi hơn với khách hàng ở mọi khu vực trên thế giới. Kinh nghiệm lâu năm, chuỗi cung ứng đáng tin cậy, các mô hình quy trình công nghệ cao nhất cho thấy khả năng sản xuất hàng triệu thiết bị IoT cho khách hàng của chúng tôi.

Tầm nhìn Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu cung cấp các giải pháp IoT độc đáo góp phần làm cho cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi cởi mở để kết thúc môi trường cho các chuyên gia làm việc sáng tạo, đầy tham vọng ở Lithuania và phần còn lại của thế giới để phát triển và đóng góp cho Sứ mệnh của chúng tôi.

Giá trị Chúng tôi không chỉ làm việc mà còn sống để giúp đỡ và chia sẻ lòng tốt với mọi người, đặc biệt là với những người cần chúng tôi giúp đỡ nhất. Chúng tôi đang duy trì các giá trị của mình bằng cách liên tục và can đảm tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa Teltonika IoT Group và các đối tác kinh doanh, cũng như khách hàng.

Scroll to Top