Hệ Thống Giám Sát Cảnh Báo Từ Xa

1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống Có 2 tùy chọn 1.1. Chỉ cảnh báo SMS 1.1.1. Mô hình hệ thống 1.1.2. Trạm: 1. Gắn 1 thiết bị giám sát GSM RTU (Remote Terminal Unit). 2. Thiết bị có các cổng I/O để giám …

Hệ Thống Giám Sát Cảnh Báo Từ Xa ĐỌC THÊM »